WAT ER OP STAPEL STAAT? 

De klant centraal. Pfff….dat roepen we allemaal…
Ik zeg: gewoon goed luisteren wat je opdrachtgever als resultaat voor ogen heeft.
Daar draait het om.
Vanuit dat vertrekpunt mag ik onderstaande projecten gaan oppakken #zinin!

PROJECT 1: Rijkswaterstaat

Een fantastische opdracht bij Rijkswaterstaat! Wat ik daar heb gedaan? Omgevingscommunicatie voor het tracé A27 Houten-Hooipolder. Plan voor Direct Duidelijk, het rijksprogramma dat heldere taal voor overheidsorganisaties stimuleert. Meegedraaid in het landelijk programma SmartWayz en Slimme Bereikbaarheid/Minder Hinder. Niet te vergeten persvoorlichting voor de projecten en andere interessante klussen in het kader van het water- en wegennet in Zuid-Nederland.

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a27-verbreding-traject-houten-hooipolder/index.aspx

PROJECT 2: TenneT: Net op Zee

Boeiend project bij landelijk netbeheerder TenneT. Samen met de omgevingsmanager verantwoordelijk voor communicatiestrategie en -uitvoering, waaronder omgevings- en publieksacties en pers. Anticiperend op issues en vragen uit omgeving, initiërend en ondersteunend bij uiteenlopende communicatieproducties. Verder een mooie taak bij het integreren van corporate communicatie in regionale- en projectcommunicatie en het signaleren van maatschappelijk relevante thema’s. #energie

https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/

PROJECT 3: 24-7medicijnen.nl

Bezig met de ontwikkeling van een nieuw, onderscheidend farmaceutisch concept. De lokale apotheek staat meer dan ooit voor een aantal uitdagingen: wat is het lokale antwoord op de online handel in geneesmiddelen? Wat als internationale aanbieders zonder recept medicijnen mogen leveren? Waar zit dan de meerwaarde van de lokale apotheek nog? Met onze visie en moderne aanpak op gebied van marketingcommunicatie maakt de lokale apotheek met 24-7medicijnen.nl daadwerkelijk impact. 

https://www.24-7medicijnen.nl

Gefascineerd door de ambities en het arbeidsethos van mijn ouders, ben ik Derks Communicatie gestart. Mijn moeder met een indrukwekkend cv bij de overheid, mijn vader als bevlogen tekstschrijver en eindredacteur van verschillende media. Een tien voor taal. Voor minder deden wij het niet thuis.